Uspešni na seji Nadzornega sveta in Skupščine

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Po uradni reviziji letnega poročila za leto 2007, ki jo je opravila revizijska hiša LM veritas, se je v sredo 18.6.2008 sestal Nadzorni svet, dva dni za tem pa še Skupščina Rižanskega vodovoda Koper. Po dnevnem redu sta organa obravnavala rebelans gospodarskega plana za leto 2008 in Letno poročilo 2007. Predstavljen je bil tudi Načrt oskrbe slovenske Istre s pitno vodo v izrednih razmerah. Skupščina je na predlog Nadzornega sveta vse tri predstavljene dokumente sprejela. Na uspešno poslovanje družbe v letu 2007 so bile s strani obeh organov izrečene pohvale.