Ukrepi za zmanjšanje porabe vode s priporočili

Z jutrišnjim dnem, 19. julija, bodo v vseh štirih občinah slovenske Istre začeli veljati posebni varčevalni ukrepi za zmanjšanje porabe vode, ki jih bodo do preklica izvajala občinska komunalna podjetja. Odločitev so včeraj soglasno sprejeli župani vseh štirih občin skupaj z Rižanskim vodovodom Koper z namenom ohraniti zmerno porabo vode in se tako tudi v primeru onesnaženja vodnega vira izogniti morebitnim redukcijam oz. občasnim prekinitvam dobave vode.

Po podatkih Rižanskega vodovoda Koper je trenutna poraba vode glede na omejene razpoložljive količine pitne vode zmerna in obvladljiva. Se pa moramo zavedati, da smo tik pred vrhuncem poletne turistične sezone, ko se poraba vode, predvsem na račun večjega obiska, praviloma poveča. Prav tako vremenoslovci za naslednje dni napovedujejo povišanje temperatur in suho vreme, kar dodatno vpliva na povečanje porabe vode.

Glede na to, da v slovenski Istri že v naslednjih dneh pričakujemo povečan obisk turistov, so se župani štirih občin skupaj z Rižanskim vodovodom Koper odločili za uvedbo naslednjih varčevalnih ukrepov:

  • Občinska komunalna podjetja Marjetica Koper, Komunala Izola in Okolje Piran bodo pristopila k bolj racionalni porabi vode za izvajanje svoje dejavnosti. Zalivanje zelenic in drugih površin bo omejeno, in sicer enkrat do največ dvakrat na teden, kjer bo mogoče, bodo za zalivanje uporabili alternativne vodne vire. Prav tako bo omejeno tudi čiščenje ulic, cest in drugih javnih površin, za kar bodo podjetja uporabljala izključno alternativne vodne vire.
  • Na javnih kopališčih in drugih površinah, ki jih upravljajo občinska komunalna podjetja, bo do nadaljnjega onemogočeno prhanje, k temu bodo pozvali tudi upravljavce drugih kopališč na tem območju.

Ukrepi bodo stopili v veljavo z jutrišnjim dnem, 19. julija, veljali bodo do preklica.

Župani ob tem pozivajo uporabnike k racionalni rabi vode in navajajo nekaj priporočil:

  • Pitno vodo uporabljajte le za najnujnejše namene, ki so osnova za življenje in delo.
  • Omejite zalivanje vrtov in zelenic, namakanje kmetijskih ali drugih površin.
  • Opustite dejavnosti pranja cest, ulic, dvorišč in avtomobilov, ki so velik porabnik vode.
  • Povečajte nadzor na internem vodovodnem omrežju in pomagajte preprečiti nekontrolirane izlive.
  • Upravljavca Rižanski vodovod Koper redno obveščajte o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu.

Župani še enkrat poudarjajo, da se bomo lahko le z zmerno porabo vode, tudi v primeru onesnaženja vodnega vira, izognili nepotrebnim redukcijam. V nasprotnem primeru bodo občine morale uvesti bolj striktne ukrepe, ki predvidevajo prepoved uporabe pitne vode za določene namene.

Ob tem poudarjajo, da razpoložljive količine vode trenutno zadostujejo potrebam po oskrbi s pitno vodo in uporabnike prosijo, naj ne delajo nepotrebnih zalog. Voda, ki priteče iz pip, je in bo ostala pitna.

Rezultati doslej preiskanih vzorcev vode iz izvira in rižanske podtalnice na prisotnost mineralnih olj ne kažejo onesnaženja. Oskrba s pitno vodo na celotnem območju obalnih občin je torej varna in pod nadzorom.

ARSO je poleg že vzpostavljenega monitoringa v začetku tedna začel izvajati dodatne meritve, in sicer na štirih opazovalnih vrtinah, z namenom, da bi ugotovil, kje dejansko se nahajajo največje koncentracije kerozina kot tudi, kako hitro se ta širi po podtalju.

Rižanski vodovod Koper pa glede na dogajanje in nove izsledke ves čas ažurno prilagaja vzorčenje in analizo vode na izviru Rižane in na črpališču Podračje na vodnjaku R-13 s ciljem, da bo zagotovljeno pravočasno in učinkovito ukrepanje v primeru, da bi kerozin dejansko dosegel vodni vir.