Svetovni dan voda 2011

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Danes, 22. marca, obeležujemo svetovni dan voda, ki letos poteka pod geslom Voda za mesta. Je dan, ko naj bi več pozornosti namenili vodi kot temelju in viru življenja na zemlji.

V Rižanskem vodovodu Koper želimo ob svetovnem dnevu voda vse odjemalce naših proizvodov in storitev opomniti, da voda ni samoumevna in univerzalno dostopna dobrina, zato je treba z njo ravnati bolj premišljeno in preudarno.  Čeprav kar 71 odstotkov našega planeta pokriva voda, je sladke vode od tega le 3 odstotke, pri čemer jo lahko pijemo samo 1 odstotek. Voda je tako zelo omejena, dragocena in nenadomestljiva naravna vrednota, česar se zavedamo tudi v Rižanskem vodovodu Koper, zato bomo v prihodnje z našimi storitvami in aktivnostmi stremeli k zagotavljanju še bolj kakovostne pitne vode in k še večjem ozaveščanju o pomenu čiste in sveže pitne vode za človeka in naravo.