Sušne razmere in oskrba Obale z vodo

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Izdatnost vodnega vira Rižana je izrazito padla in bo v prihodnje le še nižja, če ne bo večjih padavin. Vodostaj Rižane je trenutno na samem zajetju 0,8 m (od 1,2 do 1,5 m je običajno v vodnatem obdobju). Pretok vode v reki za enkrat še zadostuje zahtevam biološkega minimuma in se v celoti zagotavlja naravno.

Oskrba Obale s pitno vodo poteka kljub sušnim razmeram nemoteno in brez večjih težav. Glede na to, da je izdatnost Rižane močno padla, uspemo dnevno porabo vode zagotavljati s povečanim nakupom vode predvsem iz Istrskega vodovoda (vodni vir Gradole), ki že sedaj daje 30% vseh potrebnih količin (običajno v tem obdobju 5%). Vendar tudi Gradole že močno občutijo sušo in imajo v tem obdobju izredno nizko izdatnost, kot že vrsto let ne.

Iz sežanskega Kraškega vodovoda trenutno jemljemo minimalne količine vode (2% vseh potrebnih dnevnih količin), da zagotavljamo dnevno izmenjavo vode v cevovodih. Postopoma bomo tudi odjem iz kraške smeri povečevali, vendar smo zaradi manjše propustnosti cevovoda omejeni le na določen pretok, ki pa kljub veliki izdatnosti vodnega vira v Klaričih, v poletnih mesecih ne zadostuje.

Dnevi postajajo vse bolj topli in vse bolj se bližajo prazniki (velikonočni, prvomajski), z njimi pa začetek turistične sezone in vse večja poraba vode. Če se izdatnosti vodnih virov v kratkem ne bodo opomogle, bomo približno čez en mesec uvedli najprej varčevalne ukrepe (to so ukrepi o varčni rabi vode). V kolikor tudi to ne bo zadostovalo, bomo primorani razglasiti izredne razmere in uvesti redukcije vode (to je omejena raba vode oz. prekinjena oskrba z vodo).