Skupščina zavrnila odstop

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Skupščina družbe je na redni seji dne 15. septembra 2008 obravnavala in zavrnila odstopno izjavo direktorja Zdravka Hočevarja. Člani skupščine so direktorju izkazali podporo in pozitivno ocenili poslovanje družbe v prvem polletju.