Skupščina RVK sprejela Tehnični pravilnik

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Skupščina družbe Rižanski vodovod Koper je, ob soglasju županov Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran, na svoji 14. seji dne 9.5.2006 sprejela Tehnični pravilnik. Tehnični pravilnik ureja tehnično izvedbo, vzdrževanje in uporabo javnega sistema oskrbe s pitno vodo, ki ga upravlja ali ga bo prevzel v upravljanje RVK v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in veljavnimi tehničnimi in drugimi predpisi.

 

Določbe tega pravilnika se morajo obvezno upoštevati v upravnih postopkih, pri načrtovanju, projektiranju, izvajanju, upravljanju in uporabi objektov in naprav, ki s svojim obstojem, delovanjem ali s predvideno gradnjo neposredno vplivajo na javni sistem oskrbe s pitno vodo.