Skupščina družbe RVK imenovala direktorja

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Skupščina družbe RVK je na včerajšnji seji (28.2.2007) ponovno imenovala za direktorja g. Zdravka Hočevarja in sicer za obdobje naslednjih 4 let.