Sestala se je Skupščina RVK

V ponedeljek, 3.6.2019, se je na prvi, konstitutivni seji sestala skupščina Rižanskega vodovoda Koper do.o.-s.r.l. v naslednji sestavi:

  • ga. Tamara Kozlovič (predstavnica Mestne občine Koper),
  • g. Daniel Tomljanović (predstavnik Občine Piran) in
  • g. Vlado Marič (predstavnik Občine Izola).

Predsedovanje skupščini je po načelu kontinuitete prevzel predstavnik Občine Piran, g. Daniel Tomljanović.

Pod tretjo točko dnevnega reda je skupščina soglasno sprejela sklep o imenovanju štirih članov nadzornega sveta Rižanskega vodovoda Koper do.o.-s.r.l., za štiri letno mandatno obdobje, od 4.6.2019 do 3.6.2023, in sicer:

  • na predlog župana Mestne občine Koper ga. Rossella Brlec in g. Aleksander Pahor,
  • na predlog župana Občine Piran g. Aleš Buležan ter
  • na predlog župana Občine Izola g. Aleksej Skok.

Nadzornem svet javnega podjetja dopolnjujeta še dva člana, ga. Sara Raspor in g. David Bembič, ki zastopata delavce podjetja in sta bila v nadzorni svet izvoljena s strani Sveta delavcev.