Še vedno pozivamo k varčni rabi vode!

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Izjemno dolgo sušno zimsko obdobje in nagel dvig temperatur ne prizanašata niti oskrbi s pitno vodo, saj je zaradi zmanjšane izdatnosti vodnih virov v izrednem stanju. Pred vrati je turistična sezona, splošna rabe vode je vsak dan večja, a vodna bilanca ni nič obetajoča. Izdatnost vodnega vira Rižana je izredno upadla in teži še k večji zmanjšani izdatnosti. 

Tudi hrvaški kolegi na Istrskem vodovodu Buzet se borijo s podobnimi problemi. Vodni vir Gradole mori rekordno zmanjšana izdatnost, kar posledično pomeni zmanjšano dobavo vode iz hrvaške smeri. V kolikor se bo pomanjkanje vode nadaljevalo, napovedujejo še dodatno zmanjšan odjem.

Odjem vode smo za enkrat povečali le iz Kraškega vodovoda Sežana, vendar je zaradi omejene pretočnosti povezovalnega cevovoda, tudi pri največjih tehnično možnih odjemih, sam nezadosten.

Glede na dejansko razpoložljive količine vode iz vseh treh vodnih virov in sušne vremenske napovedi smo primorani opozoriti porabnike na varčno in racionalno uporabo vode.

Porabnike se poziva, da:

  • uporabljajo pitno vodo le za najnujnejše namene,
  • povečajo nadzor na internem vodovodnem omrežju in preprečijo nekontrolirane izlive,
  • skrajno racionalizirajo dnevno porabo vode za opravljanje dejavnosti,
  • obveščajo upravljavca o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu,
  • upoštevajo ukrepe in navodila upravljavca do njihovega preklica.

Dosledno varčevanje s pitno vodo daje večjo verjetnost, da prekinitve v dobavi vode ne bodo potrebne.

V primeru, da se bo zmanjševanje izdatnosti vodnih virov še nadaljevalo in s predlaganimi ukrepi vodne bilance ne bodo izboljšale, bo potrebno razglasiti I. stopnjo omejitev v dobavi vode.

Na Rižanskem vodovodu Koper prosimo za strpnost in razumevanje. 
 

S spoštovanjem,

Sara Milenkovski,
predstavnica za odnose z javnostmi
Rižanski vodovod Koper