RVK prejel priznanje

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Letošnji svetovni dan vode je obeležen s sloganom: »Mednarodno leto sodelovanja pri gospodarjenju z vodami«. Poudarek je na vodi, kot viru življenja, in na sodelovanju med vsemi udeleženci v družbi pri trajnostni rabi voda in upravljanju vodnih virov.

Na svetovni dan voda smo se na RVK spomnili lanskoletne suše in vseh vloženih naporov, da smo ušli redukcijam vode. Pri tem pa nismo bili sami. Veliko sodelovanja in razumevanja smo bili deležni med ostalimi tudi s strani koprske izpostave URSZR. Ob tej priložnosti nam je bil s strani poveljnika Civilne zaščite RS Srečka Šestana podeljen BRONASTI ZNAK Civilne zaščite, kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Bronasti znak je direktorju RVK osebno izročil Zvezdan Božič, vodja izpostave URSZR Koper.

Vsem sodelavcem URSZR koprske izpostave se zahvaljujemo za dosedanje požrtvovalno delo in upamo na konstruktivno sodelovanje tudi v bodoče.