Razdeljevanje vode v Piranu

Reševanje problematike zagotavljanja zdrave in varne vode na območju Pirana in Bernardina še traja, zato do preklica velja ukrep prekuhavanja. Uspešnost vseh posegov, ki jih je Rižanski vodovod Koper v tem času izvedel na javnem vodovodnem omrežju, se preverja z laboratorijskimi analizami vzorcev vode. Rezultati teh analiz bodo znani šele konec tedna. V tem času bo v pomoč prizadetim ponujena pomoč, organizirana v sodelovanju z Občino Piran, Civilno zaščito, Rdečim križem, Krajevno skupnostjo, Okoljem Piran in Komunalo Koper, v obliki razdeljevanja pitne vode in sicer:

 • na Trgu 1. maja bo na razpolago avtomobilska cisterna s pitno vodo, kjer bo možno vsak dan med 9. in 20. uro natočiti vodo v lastno embalažo;
 • organizirano bo razdeljevanje embalirane vode na dvorišču pred gasilskim domom Piran vsak dan med 9. in 20. uro;
 • vsi tisti, ki zaradi zdravstvenih težav ne morete do točk razdeljevanja pitne vode, pokličite na: 
  o Rižanski vodovod Koper na telefonsko št. (05) 66 86 130 vsak dan med 9. in 15. uro ali 
  o na Rdeči križ na telefonsko št. (05) 67 12 640 vsak dan med 9. in 15. uro ali 
  o na Center za socialno delo na telefonsko št. (05) 67 12 300 v času uradnih ur 
  in vam bomo embalirano vodo dostavili na domač naslov med 9. in 15. uro istega dne.

Dnevno bodo na odraslo osebo zagotovljeni 3 litri vode (dve plastenki po 1,5 litra), za otroke do 10 kg 1,5 litra (po mnenju Inštituta za varovanje zdravja), ki so namenjeni pitju. Za ostale potrebe (pranje, priprava hrane, osebna higiena) naj se uporablja prekuhana voda iz vodovoda. 

Vsi tisti, ki še vedno trpite za posledicami okužbe, ste zaprošeni, da obiščete zdravnika in če je le mogoče oddate vzorec izbljuvane mase in blata. Vzorce lahko oddate tudi na Zavodu za zdravstveno varstvo Koper na Vojkovem nabrežju 4a v Kopru. Preiskave so brezplačne, pomagajo pa ugotoviti potencialne povzročitelje zdravstvenih težav. Za morebitne informacije vam je na voljo oddelek za epidemiologijo ZZV Koper na tel. št. (05) 66 30 800 in (05) 66 30 842. 

Prekuhavanje naj se izvaja po Navodilu o prekuhavanju vode, ki jih je pripravil Inštitut za varovanje zdravja RS. 

Na Rižanskem vodovodu Koper se vsem prizadetim in tistim, ki posredno trpite za posledicami neustrezne vode, iskreno opravičujemo. 

S spoštovanjem, 

Sara Krbavčič, 
vodja službe za zdravstveni nadzor 

direktor 
Zdravko Hočevar