Privarčevali dobrih 10% vode, vendar to še ni dovolj

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Prijetno presenečeni smo bili, ko smo danes zjutraj pripravili bilanco porabljene vode v sistemu distribucije za včerajšnji dan in dan prej. Opažamo, da so odjemalci dane varčevalne ukrepe resno vzeli in jih v minulih dneh tudi spoštovali, saj beležimo dobrih 10% privarčevane vode. V sled temu lahko za spoznanje zmanjšamo črpanje rižanske podtalnice in ohranjamo zlato zalogo vode, saj prognoza spet ni prav nič obetavna.

Kljub temu, da se v nekaterih medijih že špekulira o morebitnih prekinitvah v dobavi vode je trenutno stanje v toliko zadovoljivo, da bomo zagotovo prestali vikend in začetek naslednjega tedna brez nikakršnih motenj z naziva pomanjkanja vode. Seveda pod pogojem, da ostane poraba vode zmanjšana in se v prihodnjih dneh še zmanjša, zato še naprej pozivamo k skrajno racionalni rabi vode.

Zagotovo pa si še ne moremo oddahniti pred morebitnimi prekinitvami, a o tem, če in ko bodo potrebne, bomo odjemalce pravočasno obveščali.

Vsem, ki se trudite ohranjati sleherno kapljico vode in ste pripomogli k zmanjšani porabi vode, se iskreno zahvaljujemo.

S prijaznimi pozdravi,

 

Sara Milenkovski
predstavnica za odnose z javnostmi
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.