Pripravljamo e-vodarino

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Z željo, da bi našim odjemalcem ponudili bogato paleto informacij o odjemnem mestu, nadgrajujemo spletni portal Rižanskega vodovoda Koper z e-vodarino. E-vodarina bo omogočala vpogled porabe vode na odjemnem mestu z izrisanim grafom, ponovni izpis računa, pregled plačilnega prometa (saldakontna kartica, pregled faktur) in sporočanje stanja vodomera (poraba vode).