Prepoved rabe vode

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Na podlagi II. poglavja Odloka o pogojih za dobavo in odjem vode ter oskrbi z vodo v izjemnih razmerah (Uradne objave PN, št. 10/87 s spremembami), sklepa Sveta ustanoviteljic javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o. z dne 30.7.2012 in sklepa skupščine Rižanskega vodovoda Koper d.o.o.-s.r.l. z dne 31.7.2012, se z dnem 31.7.2012 prične z izvajanjem ukrepa

 PREPOVEDI UPORABE VODE

 v naslednje namene in sicer za

 • zalivanje vrtov, zelenih površin in športnih igrišč,
 • kmetijskih namene, razen za zalivanje v toplih gredah in rastlinjakih,
 • pranje javnih površin (cest in ulic) in zasebnih površin (dvorišča,..),
 • pranje osebnih avtomobilov, tovornih vozil in vozil javnega prevoza,
 • polnjenje bazenov,
 • tuširanje na plažah.

 Prepovedana sta tudi:

 • oskrba s prevozi vode z avtomobilsko cisterno, z izjemo upravičenih prevozov in
 • odjem vode iz hidrantov, brez vednosti RVK.

 Porabnike se poziva, da:

 • skrajno racionalizirajo dnevno porabo vode za opravljanje dejavnosti in v domačem gospodinjstvu,
 • obveščajo upravljavca o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu,
 • upoštevajo ukrepe in navodila upravljavca.

 Ukrep prepovedi velja do preklica.

 Na Rižanskem vodovodu Koper prosimo za strpnost in razumevanje.

 

S spoštovanjem,

Sara Milenkovski
predstavnica za odnose z javnostmi
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.