Preklic ukrepa prekuhavanja

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Spoštovani,

v zvezi z izrednim dogodkom hidrične epidemije na območju Pirana in Bernardina, vam sporočamo naslednje:

PREKLIC PREKUHAVANJA:

Na podlagi ustreznih rezultatov laboratorijskih preiskav vzorcev vode odvzetih na prizadetem območju Pirana in Bernardina, z današnjim dnem preklicujemo ukrep prekuhavanja vode. Oskrba z vodo je varna, voda pa spet pitna brez omejitev. To dokazuje, da smo bili z vsemi ukrepi za sanacijo, tudi s hiper kloriranjem, uspešni. K temu je nedvomno pripomoglo tudi intenzivno izpiranje hišnih vodovodnih napeljav s strani odjemalcev. 

ISKANJE VZROKA:

V času reševanja oskrbe z vodo je bilo veliko vloženega časa in dela namenjenega tudi odkrivanju vzroka za nastalo okuženo vodo. Izkazalo se je, da je velika verjetnost vdora fekalnih vod v vodovodni sistem, ravno na mestu jaška blatnika pri čolnarni. Gradbeni posegi, ki so bili izvedeni v zadnjih 35-ih letih na območju izpusta blatnika brez soglasja Rižanskega vodovoda, so omenjeni izpust fizično prekinili. V času posegov na vodovodnem omrežju je splet okoliščin na mestu blatnika (puščanje fekalnega kolektorja in meteorne kanalizacije, prekinjen izpust blatnika, zamašena cestna meteorna kanalizacija) v veliki verjetnosti povzročil mešanje voda in vdor v vodovodni sistem. 

Odjemalci na tem območju so lahko pomirjeni pred skrbjo, da bi se ta dogodek ponovno zgodil, saj smo domnevno kriv blatnik izločili in ni več vezan na oskrbo z vodo. V sklopu investicije Vodovod Portorož-Bernardin, ki se bo nadaljevala v jeseni, bomo opustili tudi obstoječi primarni cevovod po Bernardinu (kar predstavlja še zadnjih 980 m cevi za zamenjavo) in uredili novi vodovod iz najboljših materialov, z življenjsko dobo za bodoče generacije. Tehnično bo oskrba z vodo na tem področju urejena na podlagi Tehničnega pravilnika Rižanskega vodovoda Koper in zagotavljala varno oskrbo z vodo z možnostjo napajanja z dveh smeri ter požarno varnost.

RAZDELJEVANJE VODE:

Razdeljevanje vode pred gasilskim domom v Piranu po potekalo še danes do 15. ure. Javna izlivka na Tartinijevem trgu pa bo na voljo še do petka, 18.7.2008.

PLAČILA POLOŽNIC:

Položnice za porabljeno vodo za junij in julij (do preklica ukrepa prekuhavanja) ne bodo poslane. Tistim, ki bodo položnico neupravičeno prejeli, se vnaprej opravičujemo in obenem prosimo, da jo reklamirajo v obračunski službi, kjer bomo vsak primer individualno reševali.

ZAHVALA ZA IZKAZANO POMOČ:

Posebno zahvalo za prostovoljno pomoč izrekamo vsem gasilcem PGD Piran, ki so nam v tem času odstopili gasilski dom za potrebe razdeljevanja vode, opravljali tudi dostavo vode na dom in delitev vode pred gasilskim domom. Obenem se jim opravičujemo za vse trenutke, ko so nemalokrat po nedolžnem bili tarča izbruhov prizadetih Pirančanov in drugih gostov.

Izredno velika strokovna podpora nam je bila, še posebej ob tem izrednem dogodku, dana s strani strokovnjakov s področja sanitarne mikrobiologije in sanitarne kemije laboratorijev Zavoda za zdravstveno varstvo Koper. Z dnevnimi preiskavami vzorcev vode in sporočanjem preliminarnih rezultatov preiskav, so nam bili vodilo za program ukrepov na vodovodnem sistemu in dokazovanje uspešnosti storjenega.

Ob vsakem trenutku smo imeli sogovornika tudi na Regijskem centru za obveščanje, ki je dnevno posredoval sporočila za javnost sredstvom javnega obveščanja. Obveščanje je bilo v teh izrednih trenutkih, kakor tudi v normalnih obdobjih, ažurno in korektno. 

Zahvaljujemo se tudi predstavnikom Občine Piran za izkazano sodelovanje in koordinirano delo.

ZAUPANJE V VODO IZ JAVNEGA VODOVODA:

Danes, 15. julija 2008, ob 16. uri, se bomo predstavniki Rižanskega vodovoda Koper in Občine Piran v restavraciji Ivo na Prešernovem nabrežju v Piranu, odžejali s kozarcem vode iz javnega vodovoda z željo, da prizadetim pirančanom in bernardinčanom povrnemo zaupanje v našo vodo. 

Na Rižanskem vodovodu Koper obžalujemo nastali dogodek in vsem odjemalcem na prizadetem območju izrekamo iskreno opravičilo.

S spoštovanjem,

Sara Krbavčič
vodja službe za zdravstveni nadzor

Zdravko Hočevar
direktor

Koper, 15. julij 2008