Preklic ukrepa o varčevanju z vodo

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Rižanski vodovod Koper obvešča porabnike vode, da se je oskrba s pitno vodo zaradi bolj ugodnih vremenskih razmer, nekoliko zmanjšane potrošnje in stabilne izdatnosti vodnih virov normalizirala. Rižanski vodovod za to preklicuje ukrep o varčni rabi vode, ki ga je objavil konec julija.