Prehajamo na letni urnik

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Rižanski vodovod Koper obvešča svoje odjemalce in poslovne partnerje, da v četrtek, 2.3.2006, prehaja na letni urnik obratovanja in sicer od 6:45 ure do 15. ure. Odmor za malico je predviden med 10. in 10.30.