Poziv k racionalni rabi vode

Nagel dvig temperatur, turistična sezona, dvig splošne rabe vode in predvsem včerajšnja nesreča z iztirjenim vlakom znotraj vodovarstvenega območja je terjala nekaj takojšnjih ukrepov na sistemu oskrbe Obale s pitno vodo.

Temu v sled je bil povečan odjem/nakup vode iz sosednjih vodovodov, izločen neposredni odjem iz izvira Rižane in zagotovljen odjem s črpanjem podtalnice iz najnižjih nivojev. Nastavljen je tudi monitoring kakovosti načrpane vode.

Trenutno je oskrba s pitno vodo v slovenski Istri varna in pod nadzorom.

Glede na ogroženost podtalnice, dejansko razpoložljive količine vode iz vseh vodnih virov in sušne vremenske napovedi smo primorani opozoriti porabnike na varčno in racionalno uporabo vode.

Porabnike se poziva, da:

  • uporabljajo pitno vodo le za najnujnejše namene,

  • povečajo nadzor na internem vodovodnem omrežju in preprečijo nekontrolirane izlive,

  • skrajno racionalizirajo dnevno porabo vode za opravljanje dejavnosti,

  • obveščajo upravljavca o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu,

  • upoštevajo ukrepe in navodila upravljavca do njihovega preklica.

Dosledno varčevanje s pitno vodo daje večjo verjetnost, da prekinitve v dobavi vode ne bodo potrebne.

Rižanski vodovod Koper prosi za strpnost in razumevanje.