Pojasnilo ob izrednem dogodku na vodovodnem sistemu

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

V sklopu reševanja posledic izrednega dogodka na vodovodnem sistemu na območju Pirana in Bernardina je bilo veliko napora vloženega v iskanje vzroka. Vse ugotovitve so se zožile na območje jaška blatnika. Pregled s kamero je pokazal, da sta oba izpusta blatnika fizično prekinjena – zamašena in da prihaja do konstantnega zamakanja s tujimi podtalnimi vodami, ki so močno mikrobiološko obremenjene. Strokovnjake Inštituta za zdravstveno hidrotehniko smo zaprosili za strokovno mnenje o vzrokih za nastali dogodek. V ugotovitvah so zapisali, da je do vdora fekalne vode v vodovod prišlo zaradi kombinacije več vzrokov in sicer: možen odstop tesnila v eni ali več Vitlak spojkah, vpliv bibavice, široko območje depresije, v kateri se vodovodna cev nahaja, in najdene okvare vodovodne cevi. Po njihovem mnenju so predstavniki RVK opravili vso delo strokovno pravilno, vendar takega onesnaženja in kombinacij možnih vzrokov ni bilo mogoče pričakovati, saj zanj ni bilo indikacij.

Ogorčeni smo nad mačehovskim odnosom države (MOP) do prebivalcev slov. Istre, saj je reševanje problematike zagotavljanja vodnega vira za sušno Obalo in kraško zaledje iztirilo iz potrjenega programa priprave DLN. Dela na projektu Padež so po nekaj letnem napornem delu širšega kroga strokovnjakov ustavljena. MOP ponuja druge kratkotrajne in strokovno neupravičene rešitve. Izgublja se dragoceni čas, denar zapravlja za nepotrebne recenzije, zaskrbljujoče postaja koriščenje nepovratnih EU sredstev, akumulacija Padež pa se vsak dan bolj oddaljuje od realnega sveta. To sprenevedanje strokovnih služb MOP-a ne bo brez posledic. Ena od teh bodo zagotovo suhe pipe v slov. Istri, saj so nam iz Istrskega vodovoda že napovedali, da bodo v bodoče težko zagotavljali manjkajoče količine vode.