Podpora direktorju kljub neizplačani novoletnici

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

V zvezi s poročanjem v medijih o neizplačani novoletnici za leto 2011 sporočamo, da se je danes, 4.1.2012, izredno sestal Svet delavcev Rižanskega vodovoda Koper, ki predstavlja vse zaposlene v podjetju. Člani sveta so bili enotno kritični do tendencioznega poročanje nekaterih novinarjev v zvezi s to zadevo. Člani Sveta delavcev, med katerimi sedijo tudi nekateri predstavniki sindikata, so ponovno izrekli podporo vodstvu podjetja v zvezi z neizplačano novoletnico za leto 2011, saj razumejo razloge za tako odločitev.