Podpisana podjetniška kolektivna pogodba

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Družba Rižanski vodovod Koper in Sindikat SKVNS Rižanski vodovod sta 6. maja 2008 po napornih pogajanjih le podpisala podjetniško kolektivno pogodbo družbe. V pogodbi so v normativnem delu natančno definirane pravice in obveznosti delodajalca in delavcev ter pogoji za delo sindikata. Normativnemu delu sledi obsežen tarifni del s tarifno prilogo in obligacijski del.

S podpisom te pogodbe smo zaposleni družbe pridobili večje pravice na različnih področjih, med drugim z dvigom osnovnih plač, nekaterih dodatkov in solidarnostne pomoči, podaljšanjem dopusta za invalidne zaposlene, možnostjo izplačila novoletnice, ...

Zaposlenim bo vsebina podpisane pogodbe predstavljena 8. maja 2008 v prostorih upravne stavbe družbe. 

Vsem zaposlenim je pogodba na vpogled na oglasnih deskah družbe in v pravni službi.