Otroci so tisti, ki bodo nosili posledice ignorance

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Varovanje voda postaja vse bolj ključno vprašanje. Posledice onesnaženja bodo namreč čutili prihajajoči rodovi. Da bodo še lahko pili vodo iz pipe, moramo spremeniti naše zavedanje, vsakega človeka posebej in družbe kot celote.

Okoljska vzgoja se mora začeti pri otrocih. Zato bomo v okviru Rižanskega vodovoda Koper izpeljali akcijo, ki bo namenjena najmlajšim. Kapko, naša maskota, bo otroke seznanil s pomenom pitne vode, nujnostjo njenega varovanja in potjo, ki jo opravi voda od izvira do kozarca, iz katerega jo spijemo.

Zavedati se moramo, da je vodni ekosistem omejen in obremenjen s produkti civilizacije. Kemijsko lahko sicer vsako vodo predelamo v pitno, a na Zemlji nismo sami, zato se moramo zavedati prav vsi in po svojih najboljših močeh zavarovati naš planet.

Voda je življenje – varujmo jo!