Obisk iz Črne gore

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Na RVK smo v torek, 9.2.2010, gostili predstavnike Ministrstva za zdravje, ki so med nas pripeljali delegacijo sanitarnih inšpektorjev iz Črne gore. Spoznali so organizacijo družbe, dejavnost oskrbe z vodo, ogledali so si nadzorni center za distribucijo in upravljanje oskrbe z vodo, vodarno v Cepkih ter izvir Rižane. Zanimal jih je predvsem notranji nadzor po načelih sistema HACCP in obvladovanje kritičnih kontrolnih točk v celotnem vodovodnem sistemu, saj se tudi v Črni gori spreminja zakonodaja na področju zdravstvene ustreznosti živil in inšpekcijskega nadzora.