Novinarska konferenca: cene vode in predvidene podražitve

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. v četrtek, 10. aprila 2008, ob 11. uri, na sedežu družbe Rižanskega vodovoda Koper, Ulica 15. maja 13, Koper organizira novinarsko konferenco na temo Cena vode in predvidene podražitve.

Namen je razjasnitev nekaterih dejstev, vezanih na ceno vode in nakup pitne vode v Istrskem vodovodu Buzet (IVB), saj je zanimanje s strani novinarjev in javnosti za to tematiko veliko.

Sporočilo za javnost:

Na Rižanskem vodovodu Koper predvidevamo, da bomo morali, še pred poletjem za nakup vode iz Istrskega vodovoda, odšteti 0,53 €/m3 pitne vode, kar predstavlja 15% dvig dosedanje cene vode. Ta zahteva s strani IVB izhaja iz pogodbeno dogovorjenih obveznosti, do katerih se je RVK zavezal s podpisom Pogodbe o dobavi pitne vode v letu 2002. Omenjen dvig cene za nakup vode iz IVB odjemalci RVK ne bodo občutili, saj bo RVK zaenkrat to razliko kril iz lastnih rezerv.

RVK si je v imenu pravic iz skupnih vlaganj v izgradnjo regionalnega vodovoda Gradole od leta 2002 pa do leta 2008 uspel priboriti nižjo ceno vode, kot je bila pogodbeno dogovorjena, kljub temu, da je hrvaški vodovod povišanje cene vode poskušal doseči že v januarju 2006. Zaradi porasta stroškov poslovanja IVB, le-ta vztraja na pogodbenih pravicah. Dvig cene vode za nakup pri IVB v tem primeru pomeni doseganje pogodbene obveznosti in pošten poslovni odnos do IVB, ki ga medsebojno gojimo že vrsto let. Nenazadnje zagotavlja dobava vode iz hrvaškega vodovoda preživetje prebivalcev slovenske Istre.

Kontaktna oseba za morebitne dodatne informacije:

Sara Krbavčič
predstavnica za odnose z javnostmi

sara.krbavcic@rvk-jp.si