Nova oblika računa

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Rižanski vodovod Koper obvešča svoje odjemalce, da se je z vpeljavo novega programa vodarine nekoliko spremenila tudi oblika računa. Na računih lahko poleg nove obličnosti po novem spremljate zneske tudi v informativnih cenah v evrih. Ne prezrite hrbtne strani računa! Ta stran je v celoti namenjena informacijam odjemalcem z željo, da bi vam ponudili koristne nasvete, zanimive podatke, uporabne informacije, pa še kaj.