Nov program vodarine

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

V Rižanskem vodovodu Koper vpeljujemo nov program vodarine. Nov program omogoča boljšo interno povezavo med službami vodovoda, ki so na program vodarine neposredno vezani in s tem hitrejši prenos podatkov. Prednost novega programa vodarine je tudi ta, da omogoča nemoteno plačevanje porabe vode preko trajnih nalogov saj smo se lahko vključili v zbirni center Bankart sistema. Program vodarine bomo nadgradili tudi z možnostjo sprejemanja odčitkov porabe vode po vodomeru preko e-vodarine in z daljinskim odčitovanjem.