Nominacija

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Znani so nominiranci za najbolj enostavno uporabno spletno stran, med katerimi je tudi portal Rižanskega vodovoda Koper.

 

Nominiranci so:

 

Gospodarstvo:

Informacijska borza nepremičnin: www.ibn.si

Iskra avtoelektrika: www.iskra-ae.com

Zdravilišče Laško: www.zdravilisce-lasko.si

 

Javni sektor:

OŠ Srečka Kosovela Sežana: http://ossk.sezana.net

Ministrstvo za javno upravo, direktorat za e-upravo in upravne procese: http://e-uprava.gov.si

Rižanski vodovod Koper: www.rvk.si