Naj Kapko pričara novoletno vzdušje

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Kapko razveseljuje tudi v prednovoletnem času. Vsem, še posebno našim najmlajšim, ki se skupaj z nami trudite za varovanje čiste pitne vode, smo v Rižanskem vodovodu Koper pripravili novoletno pobarvanko, Kapka. Natisnite priloženo datoteko, obarvajte Kapka, ga prilepite na tršo podlago in ga obesite pred vrata. Naj pozdravi vaše obiskovalce, predvsem pa jih opomni, da je voda vir našega življenja, zato jo moramo varovati. Tudi v letu 2009!

Kapko pobarvanka