Nagovor direktorja Martina Preglja

Spoštovane prebivalke in prebivalci slovenske Istre, cenjeni obiskovalci obalnih občin,

voda je najdragocenejši naravni vir. Kako pomembna je za življenje na žalost ugotovimo šele takrat, ko je nimamo.

S prevzemom funkcije direktorja Rižanskega vodovoda Koper nisem prevzel le managerske funkcije usmerjene v vodenje podjetja.

Funkcijo direktorja Rižanskega vodovoda prevzemam predvsem z veliko mero spoštovanja in odgovornosti.

Spoštovanja do dragocenega naravnega vira in čiste pitne vode. Živimo na privilegiranem koščku zemlje, kjer iz pipe teče pitna voda. To je luksuz, do katerega ima po nekaterih podatkih na svetu dostop le 17 % prebivalstva, ki uživa vodo iz pipe.

To funkcijo pa prevzemam tudi z veliko mero odgovornosti do Istranov in drugih obiskovalcev naših krajev, saj se s pitno vodo dnevno oskrbujejo iz vsake pipe, in pa do nadaljnjih razvojnih projektov, ki so nujno potrebni, da bomo lahko zagotovili čisto pitno vodo iz pip in lastnih naravnih virov tudi v prihodnje.

Varna oskrba s pitno vodo pomeni socialno in ekonomsko blaginjo ljudi. Tega se vse premalo zavedamo, a nas na to opozarjajo podnebne spremembe. Kot del svojega poslanstva jemljem tudi nalogo, da o pomembnosti zdravega ravnanja z okoljem ozavestimo čim več ljudi, predvsem otrok in mladine.

Prepričan sem, da bomo z dobro zastavljenim razvojnim programom in pravo energijo uspeli premikati mejnike in bomo kos vsem izzivom, ki jih prinašajo razvojni projekti in zahteve sodobnega časa, kar vključuje tudi pravilno ravnanje z našim naravnim okoljem.

S sodelavci predstavljamo podjetje, ki bo sledilo zastavljenim ciljem v skupno korist vseh občank in občanov ter obiskovalcev obalnih občin.

 

S spoštovanjem,

Martin Pregelj, direktor

 

Martin Pregelj, direktor