Na obisku v Sloveniji monaški knez Albert Rainer II

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Monaški knez Albert Rainer II je, na povabilo predsednika države Janeza Drnovška, z močno gospodarsko delegacijo obiskal Slovenijo v sredo 31. maja in v četrtek 1. junija 2006.

 

Prvi dan je obiskal Ljubljano in Grad Brdo, drugi dan je obiskal Postojnsko jamo, Piran in Morsko biološko postajo nacionalnega inštituta za biologijo Piran. Iz Pirana je nadaljeval svoj obisk v Goriška Brda, obisk Triglavskega narodnega parka in Blejskega jezera.

 

Monaški knez je velik ljubitelj narave.

 

Zavod RS za varstvo narave s kneževino Monako sodeluje že pet let, med drugim pa je v letih 2002 in 2003 s sredstvi, ki jih je prispeval Monako:

 

 • postavil plovke, ki označujejo morsko mejo naravnega spomenika Debeli rtič,
 • postavil več pojasnjevalnih tabel,
 • natančneje določil razširjenost podvodnega travnika pozejdonke med Koprom (Žusterno) in Izolo,
 • izboljšal poznavanje življenjskih pogojev na rastišču,
 • vzpostavil temelje za dolgoletno spremljanje stanja travnika,
 • izdelal digitalne orto-foto posnetke morskega dna,
 • na osnovi teh posnetkov izdelal prvi osnutek karte habitatnih tipov območja,
 • opravil dve raziskavi ekoloških dejavnikov na rastišču,
 • na desetih mestih označil spodnji rob travnika na morskem dnu,
 • gostil strokovnjake za obalne ekosisteme s francoske univerze Corte s Korzike,
 • pripravil razstavo o morskih cvetnicah … 

Kot zadnji tak projekt je bila postavitev lesene brvi nad slanim travnikom v Ankaranu v zalivu Sv. Nikolaja. V Piranu se je zavzel za skrbno varovanje narave in za še več stikov med državama. Poudaril je, da sta tako Monako kot Slovenija državi z relativno kratko obalo, zato jo morata še posebej skrbno čuvati. Kneževino Monako in Republiko Slovenijo druži veliko skupnih točk. Obe sta majhni, sredozemski državi z malo morja in lepimi gorami in veliko skrbjo za ohranitev morske obale. Monaški knez je bil vidno presenečen nad slikovitostjo Pirana in na slovensko gostoljubnost. Obljubil je, da bo Slovenijo obiskal tudi zasebno.