Monitoring podzemnih voda

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Slovenija je sprejela splošni generalni koncept predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti podzemnih voda pred onesnaženjem. Vlada si bo prizadevala zlasti za postavitev reprezentativne mreže monitoringa, ki bo osnova za realno ocenjevanje kemijskega stanja. Merilna mreža naj bi bila opredeljena na osnovi konceptualnega razumevanja hidrogeoloških karakteristik vodnega telesa ter glede na pritiske in vplive.