Letno poročilo 2006

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Objavili smo Povzetek letnega poročila 2006. Iz nagovora direktorja: V minulih letih smo prehodili različne razvojne stopnje in v vseh je bila naša najpomembnejša naloga nemotena in kakovostna oskrba z vodo. Živimo namreč na območju, kjer je pitne vode vedno primanjkovalo in na katerem se je poraba vse do današnjih dni strmo dvigala, zato smo nenehno vpeti v iskanje novih vodnih virov, ki bi zadostili potrebam okolja, v katerem živimo in delujemo.