Kapko v vanganelskem vrtcu

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

V  soboto, 14. maja 2011, je  v vrtcu v Vanganelu potekala prireditev ŠPORT ŠPAS – DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ 2011. Ob tej priložnosti so veliko govorili tudi o vodi, saj so se na ta dogodek z malčki in malimi otroki intenzivno pripravljali že ves minuli teden. Na zaključni prireditvi jih je pričakal tudi Kapko in s svojo udeležbo poudaril pomen zdrave in čiste pitne vode.

Osveščanje o varovanju narave in vodnih virov, racionalni rabi pitne vode in spoštljivem odnosu do te življenjske tekočine tudi za zanamce je vedno vredno podpore in sodelovanja. Občutek za varovanje čiste pitne vode je za to pomembno razvijati že od malih nog.

Nekaj utrinkov …

Kapko v vanganelskem vrtcu
Malčki in malo starejši so se skupaj s Kapkom zabavali na športni prireditvi.