Kapko v oddaji Dobro jutro

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Prispevek, ki je bil objavljen 22. junija na TV Slovenija 1, v oddaji Dobro jutro, govori o ohranjanju čistih voda v Sloveniji, predvsem reke Rižane. V evropskem letu biotske raznovrstnosti je namreč bilo v Sloveniji  zastavljenih kar nekaj nalog, povezanih z ohranjanjem čistega okolja. Ena izmed njih je tudi skrb za čiste vode, ki sovpada z nacionalnim programom gospodarjenja z vodami do leta 2015. Da bi cilje dosegli čim prej, se je okoljsko ministrstvo vključilo v  več izobraževalnih programov; enega izmed njih izvajajo tudi na reki Rižani, njegov namen pa je predvsem ohranjanje Rižane in ozaveščanje o pomenu čistih voda. V projektu za ohranitev Rižane so sodelovali otroci iz osnovne šole Dekani ter dijaki koprske gimnazije, v prispevku pa lahko srečamo tudi Kapka, ki se je v okviru delavnice pridružil malim okoljevarstvenikom.

Prispevek si lahko ogledate s klikom na povezavo: http://tvslo.si/predvajaj/dobro-jutro-1-del/ava2.73923714/#ava2.73923714, nahaja pa se na 34.04 minuti.