Kapko na festivalu ustvarjalnosti

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Voda je življenje - varujmo jo! na Festivalu ustvarjalnosti 

Od 21. do 23. maja 2008 od 9. do 19. ure na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani poteka Festival ustvarjalnosti in inovativnosti pri učenju. Cilj festivala je predstaviti ustvarjalnost in inovativnost pri učenju v slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, univerzah in drugih okoljih. Zato organizator vabi poleg vzgojiteljev, učiteljev, profesorjev in druge strokovne javnosti tudi vse starše, stare starše, sorodnike in prijatelje, da obiščejo festival in da doživijo prijetne urice v družbi ustvarjalnih in inovativnih. 

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri učenju v vrtcu, osnovni, srednji šoli, univerzi in drugih okoljih predstavlja ključno usmeritev in pogoj za uvajanje želenih sprememb v Evropi. Inovativnost je eden glavnih odgovorov na bistvena vprašanja o prihodnosti, izobraževanje pa predstavlja predpogoj za ustvarjanje pravega evropskega inovacijskega prostora. 

Na festivalu bo sodelovalo več kot 3000 otrok, učencev, dijakov, učiteljev in profesorjev iz 200 vrtcev, šol, različnih športnih društev, kulturnih in javnih ustanov (Zavod RS za šolstvo, Republiški izpitni center, Center za poklicno izobraževanje, Šola za ravnatelje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, CMEPIUS, Urad RS za mladino z nevladnimi organizacijami), fakultet ter Ministrstva za šolstvo in šport in Ministrstva za kulturo. 

Na festivalu je predstavljena tudi naša akcija, ki je potekala med vsemi obalnimi osnovnimi šolami: "Voda je življenje - varujmo jo!"

Razstavni prostor
Razstavni prostor
Voda je življenje - varujmo jo!
Kapkoti za obiskovalce