Izpiranje internega vodovodnega omrežja

Spoštovane ravnateljice in cenjeni ravnatelji,

počitnic bo kmalu konec in ponovno bo delo začelo teči po ustaljenih urnikih, s tem pa tudi voda po internih vodovodnih napeljavah. Glede na to, da je bila v poletnem obdobju poraba vode bolj ali manj zmanjšana, vam pred začetkom novega šolskega leta svetujemo izpiranje internega vodovodnega sistema po navodilih, ki so jih pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Zagotavljanje pretočnosti in redna izmenjava vode v vodovodnih ceveh ohranja vodo zdravstveno ustrezno in tako varno za pitje na vseh internih vodovodnih pipah brez omejitev. Vsa navodila in priporočila so dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (www.nijz.si), med njimi pa vam priporočamo zlasti naslednja:

  • Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja
  • Navodilo za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja
  • Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje
  • Preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju
  • Pogosta vprašanja o pitni vodi

Kljub temu vas želimo spomniti tudi na redno vzorčenje in laboratorijske preiskave pitne vode, ki jih po celotnem vodovodnem sistemu izvaja Rižanski vodovod Koper in v katerega je že več let vključenih vrsta pomembnejših javnih objektov. Redno spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode, v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), po vsem sistemu distribucije omogoča hitro ukrepanje v primeru ugotovljene neskladnosti, s ciljem varovanja zdravja končnih odjemalcev. Ob morebitnih ugotovljenih neskladnih vzorcih pitne vode, posameznega odjemalca neposredno in takoj obvestimo ter posredujemo navodila in priporočila NIJZ za reševanje in odpravo neskladnosti. 

Obveščanja nismo omejili le na primere neskladne vode, temveč pravočasno opozarjamo tudi na planirane motnje v oskrbi z vodo, zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Praviloma to izvajamo preko sredstev javnega obveščanja (preko lokalnih radiev, spletne strani RVK), javne objekte, v tem primeru vrtce in šole, obvestimo neposredno telefonsko oziroma po dogovorjenem načinu. Izjemoma je predhodno obveščanje nemogoče v primeru neplaniranih intervencijskih popravil (puščanje vodovodne cevi).

Vabimo vas tudi na ogled vsebin naše nove spletne strani www.rvk.si in www.kapko.si, kjer je na voljo veliko zanimivih in poučnih tem o vodi.