Izpiranje hišnih vodovodnih napeljav

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Številni ukrepi so bili izvedeni za ponovno zagotavljanje zdrave in varne vode javnega vodovodnega sistema na območju Pirana in Bernardina, ki smo jih redno dnevno preverjali z laboratorijskimi preiskavami vzorcev vode. Uspešnost teh ukrepov je končno potrjena z rezultati preiskav vode, ki kažejo na to, da je v večjem delu javnega vodovodnega sistema po Piranu in Bernardinu voda spet pitna in varna. Težavo nam predstavljalo le še nekateri odcepi ali veje, kjer je voda slabše pretočna, ki pa se rešujejo z izpiranjem na uličnih hidrantih. Da se javni vodovod temeljito izpere tudi na slabše pretočnih vejah, je potrebo izpiranje tudi preko hišnih vodovodnih omrežij. 

Izpiranje internih hišnih napeljav pomeni v tem smislu pomoč pri povečanju pretoka javnega dela omrežja in obenem reševanje negotovega stanja hišnega omrežja, ki še lahko pomeni nevarnost za zdravje. 

Z namenom, da se tveganje v internih vodovodnih napeljavah odpravi in zagotovi varna voda na domačih pipah, je potrebno izvajati intenzivno izpiranje internih omrežij. 

Vse odjemalce na območju Pirana in Bernardina zato naprošamo, da za zagotovitev pitne in varne vode na domačih pipah upoštevajo navodilo v nadaljevanju. 

NAVODILO: 

Za odpravo tveganja je potrebno izpiranje internega vodovodnega omrežja. Izpiranje naj bo intenzivno na vseh pipah naenkrat, vsekakor naj znaša najmanj 15 minut. Po možnosti naj je izpiranje v sunkih s turbulentnim tokom. 15 minutno izpiranje naj se dnevno ponovi večkrat, nekaj dni zapored. 

Odjemalce opozarjamo, da se temeljito izperejo vse dolge hišne napeljave in morebitni zastoji v hišnem omrežju (slepi rokavi - nepretočni, rezervoarji). 

Po opravljenih izpiranjih bodo, za ugotavljanje uspešnosti tega ukrepa, opravljene laboratorijske preiskave vzorcev vode, ki se bodo praviloma odvzeli v javnih objektih (hoteli, domovi, gostinski lokali), kjer naj bi bila interna napeljava zahtevnejša od tistih v stanovanjskih hišah. O rezultatih preiskav bomo obveščali na spletnem portalu družbe in Občine Piran. 

S tem obvestilom se ukine razdeljevanje vode, do nadaljnjega pa bo na Tartinijevem trgu ostala na voljo javna izlivka, kjer bo vsakomur v vsakem trenutku dostopna pitna voda. 

PLAČILA POLOŽNIC: 

Velike količine vode so bile potrebne za izpiranje javnega vodovodnega sistema in večja bo tudi poraba vode po vodomerih zaradi izpiranja hišnega omrežja. Prioriteta v dani situaciji je zagotoviti pitno vodo na vseh domačih pipah, zato vas prosimo, da izpiranja izvedete temeljito. 

Na Rižanskem vodovodu Koper obžalujemo nastale posledice, zato smo poskušali kompromisno in življenjsko nastopiti pri obračunu porabljene vode. Odjemalci na prizadetem območju položnice za vodo za junij ne bodo prejeli. V juliju bo prvo odčitavanje porabe vode po vodomerih opravljeno po uspešno izvedenih ukrepih. Prve naslednje položnice bodo poslane šele v avgustu. 

Na Rižanskem vodovodu Koper se vsem prizadetim in tistim, ki ste posredno trpeli za posledicami neustrezne vode, ponovno iskreno opravičujemo. 

S spoštovanjem, 

Sara Krbavčič,  vodja službe za zdravstveni nadzor 

Zdravko Hočevar, direktor 

Koper, 8.7.2008