Hvala vsem, ki spoštljivo ravnate z vodo!

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Vsem vam odjemalcem na območju obalnih občin se izkreno zahvaljujemo, saj smo v sled vašega spoštljivega ravnanja s sleherno kapljico vode, uspeli privarčevati do 14% vode. Zahvala je namenjana tako vam, domačemu prebivalstvu, ki ste vseskozi zelo racionalni pri rabi vode, kot tudi gospodarskim subjektom, zlasti turističnim kompleksom, ki ste varčevalne ukrepe sprejeli resno in se jih držite. S temi privarčevanimi količinami uspemo ubežati redukcijam vode, ki nam do omembe vrednejših padavin, še kar pretijo.

Vodna bilanca kaže, da bomo pod trenutnimi režimi obratovanja, uspeli nemoteno oskrbeti prihajajoči vikend in prvo polovico naslednjega tedna. Dlje pa je še preuranjeno napovedovati. Redno dnevno spremljamo stanje na vodnih virih in se glede na razpoložljive količine in porabo vode odločamo o nadaljnjih ukrepih. 

Vsaka kapljica šteje, zato pozivamo k varčni rabi vode še naprej.

S prijaznimi pozdravi,

Sara Milenkovski