Gasilcem uspeli zagotavljati vodo

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Tudi minuli konec tedna smo uspeli zagotavljati nemoteno oskrbo s pitno vodo na območju vseh treh obalnih občinah, čeprav je bilo tudi s strani Rižanskega vodovoda potrebnih kar nekaj aktivnosti, da smo uspeli zagotoviti vodo gasilcem. To pomeni, da smo pretežni del vode, ki jo dobavljamo iz Kraškega vodovoda, namenili na požarno območje in tako v vodovodnem sistemu zagotavljali ustrezne tlake na hidrantih za potrebe gašenja požara. Da so gasilci lahko ukrotili požar je bilo potrebnih okrog 800 m3 vode ali 800.000 litrov vode, ki so jih jemali na hidrantih v Črnem Kalu, v Črnotičah, na cesti za Podgorje in v Petrinjah. Na prizadetem območju je tudi nekaj naših manjših vodnih zbiralnikov, ki so na srečo utrpeli le minimalno škodo, saj so jih gasilci dobro varovali.

Ne glede na količine vode, ki je bila namenjena gašenju požara, pa to ni ogrozilo ostalih obalnih pip, kjer je voda nemoteno tekla. Tudi drugih večjih posledic na samem sistemu distribucije zaradi požara ne pričakujemo. Primanjkljaj vode iz kraške smeri smo nadomestili z nekoliko povečanim črpanjem rižanske podtalnice, kjer se nivoji v vodnjakih počasi, a vztrajno nižajo. Vse te preusmeritve odjemov vode nam omogoča tehnično dovršen vodovodni sistem in daljinsko nadziranje in upravljanje le-tega. 

Več kot 100 mio evrov težak vložek obalnih občin in Rižanskega vodovoda v vodovodno infrastrukturo v zadnjih 10 letih je zagotovil 99,7% pokritost tega obalnega območja z javnim vodovodnim sistemom – to pomeni nemoteno oskrbo z zdravo in varno pitno vodo in zagotovljeno požarno varnost.

Glede na trenutno stanje na vodnih virih in vodno bilanco ocenjujemo, da bomo tudi ta teden slovenski Istri uspeli zagotoviti nemoteno oskrbo z vodo. Če želimo biti pri tem uspešni, vse odjemalce pozivamo še naprej k skrajno varčni rabi vode in se vsem iskreno zahvaljujemo za trud in razumevanje.

S spoštovanjem,

Sara Milenkovski
Rižanski vodovod Koper