e-vodarina že aktivna

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Z veseljem sporočamo, da je na spletnem portalu Rižanskega vodovoda Koper aktivna e-vodarina. E – vodarina nudi bogat izbor informacij o vašem odjemnem mestu in omogoča vpogled porabe vode na odjemnem mestu z izrisanim grafom, ponovni izpis računa, pregled plačilnega prometa (saldakontna kartica, pregled faktur). Oglejte si navodila za prijavo v program na spletni strani e-vodarine.