Dopolnjena animacija distribucije pitne vode

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Animacijo poti od izvira Rižane do kozarca pitne vode smo dopolnili z razlagami. Na osnovni shemi boste preko imen posameznih postaj dostopali do tekstovnih podatkov, ob kliku na posamezno animacijo pa vas bo Kapko vabil, da ga kliknete. Podal vam bo razlago shematskega prikaza. Animacijo si ogledate tako, da kliknete desni banner na portalu Rižanskega vodovoda Koper ali naslov www.rvk.si/animacije.