Delovno srečanje "Čista obala"

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Morska biološka postaja Nacionalnega inštituta za biologijo je 3. in 4. julija organizira delovno srečanje z naslovom "Čista obala". Izraelski pristop k reševanju problema odpadkov, naplavljenih na obalo, bosta predstavila direktor Sektorja za morsko in obalno okolje pri izraelskem Ministrstvu za okolje, g. Rani Amir in ekspert istega ministrstva, g. Alon Zask. Projekt je del aktivnosti UNEP/MAP/MED POL*** programa, ki je namenjen zmanjševanju onesnaženja Sredozemskega morja. 
 

Gre za čiščenje morske obale pred onesnaževanjem tako z morske strani – naplavine kot s strani obiskovalcev.

Slovenija ima zaprto morje in nima takih problemov z odpadki, ki prihajajo z morja. V Izraelu je največ takih odpadkov plastike. V Sloveniji je največji problem, ko reka Pad, ko poplavlja, prinese veliko lesa v morje, ki se potem naplavi na morske obale.

Drugi problem je, da kopalci puščajo smeti na morski obali. Ker ni košev za smeti in ni urejeno, kdo bo skrbel za čiščenje morske obale, je posledica neurejena in onesnažena morska obala.

V Izaelu čistijo plažo dvakrat na teden poleti, pozimi pa dvakrat na mesec. Čiščenje nadzorujejo inšpektorji in kazen za odvržene smeti je 150 evrov.

Rezultat delavnice naj bi bil, da Slovenija uredi poseben projekt ali program, ki bi uspešno skbel za čistejšo obalo in morje v Sloveniji.