Delovne ure za sprejem strank

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Na podlagi 21. člena Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o., v javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o. (Uradne objave PN, št. 24/1998) je direktor Rižanskega vodovoda Koper izdal sklep o določitvi novega delovnega časa za stranke, ki prične veljati od 14.4. 2008 dalje. 

Novi delovni čas za sprejem strank se uvede v obračunski službi, tehnični službi (razen oddelka priključkov) ter saldakontih in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 10.00 in od 10.30 do 14.00 ure. 

V primeru izrednih dogodkov, vezanih na prekinitve dobave vode ali reševanje nujnih reklamacij, se stranke sprejme tudi izven delovnega časa za stranke.

Urnik blagajne ostaja nespremenjen in sicer vsak dan od 8.00 do 10.00 ure in od 10.30 do 14.00 ure. 

S spoštovanjem, 

Zdravko Hočevar, direktor