Čistilna akcija - Rižana 2006

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Še vedno je veliko takih, ki jim je malo mar za reko Rižano in jim ta služi predvsem kot priročno odlagališče raznovrstnih odpadkov. S prizadevanji za čistejše okolje - za čistejšo reko Rižano, bo v nedeljo, 28. maja 2006, potekala čistilna akcija reke Rižane, ki jo bo organizirala Ribiška družina Koper. Zborno mesto bo ob 08:00 uri pred ribiškim domom na Portonu (za bencinsko črpalko na Bivju zavijete proti Pobegom, mimo gostišča Turk). Pridružimo se akciji, in z lastnim zgledom pokažite, da nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo.

 

Čistilo se bo po skupinah - vsaka skupina določen odsek rečnega korita in obrežja. Za rokavice in vreče za smeti bo poskrbela koprska Komunala. Po končani akciji se bomo udeleženci ponovno zbrali na ribiškem domu, kjer bomo akcijo zaključili ob prijetnem druženju in brezplačni pogostitvi vseh udeležencev čistilne akcije.