Če padavin ne bo, sledi pomanjkanje vode

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Oskrba z vodo na slovenski Obali je ogrožena. Glede na razpoložljive količine vode trenutno uspemo zagotavljati nemoteno oskrbo na področju vseh treh obalnih občin, vendar nas čedalje bolj obremenjujejo dnevne konice v porabi vodi (470 l/s) in povečana poraba vode ob koncih tedna. Ta dosega že čez 33.500 m3 vode dnevno (za primerjavo: v zimskih mesecih je porabimo do 20.000 m3 na dan). V tabeli predvidene količine se lahko še dodatno zmanjšajo. 

 

Pretoki vodnih virov

trenutno l/s

predvideno l/s

RIŽANA

160

70

KRAŠKI VODOVOD SEŽANA

110

90

ISTRSKI VODOVOD BUZET

60

40

BUŽINI IN GABRIJELI

40

30

Skupaj

370

230

 

Splošno pomanjkanje vode na celotnem Istrskem polotoku nas je prisililo, da smo z Istrskim vodovodom Buzet soinvestirali v novo čistilno napravo s tehnologijo ultrafiltracije na vodarni v Sečovljah in jo v torek, 17. julija 2012, spustili v obratovanje. Vodarna z izkoriščanjem vodnih virov Bužini in Gabrijeli zagotavlja 40 l/s kakovostne pitne vode, kar smo potrdili z preiskavami vzorcev vode. 

Redno se sestajamo s predstavniki za zaščito in reševanje, gasilci in predstavniki obalnih občin, informacije o stanju na vodovodnem sistemu prenašamo tudi na predsednike krajevnih skupnosti – vse to z namenom, da bomo na morebitne redukcije vode kar se da dobro pripravljeni vsi. 

Še vedno pa pozivamo k skrajno racionalni rabi vode, tako v domačem gospodinjstvu, kot pri opravljanju dejavnosti. 

Upamo na napovedane prepotrebne padavine, ki bi vsaj za dober teden pripomogle h kratkemu oddihu in olajšale oskrbo s pitno vodo.

Prosimo za strpnost in razumevanje.

Rižanski vodovod Koper