Bratislava - Delavnica 'Direktiva o pitni vodi'

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

25. novembra 2005 je v Bratislavi potekala delavnica na temo pitne vode in uvajanja 'Direktive o pitni vodi' v prakso, ki jo je organizirala Evropska unija. Iz Slovenije se je delavnice udeležilo okrog 30 predstavnikov, ki se ukvarjajo s problematiko pitne vode: predstavniki Inštituta za varovanje zdravja RS, predstavniki ARSO, predstavniki zdravstvenega inšpektorata RS in predstavniki upravljavcev vodovodov, med katerimi smo bili tudi predstavniki Rižanskega vodovoda Koper.

 

Poleg predavateljev iz Evropske unije so svoje prispevke o stanju na področju kakovosti pitne vode podali tudi strokovnjaki iz Slovaške, Češke in Slovenije.