Animacija vodohrana in raztežilnika

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Pripravili smo animiran prikaz delovanja vodohrana in raztežilnika, ki si ju lahko ogledate v okviru prikaza Od izvira Rižane do kozarca potne vode. V meniju animacije boste našli dve novi možnosti; vodohran in raztežilnik. Vaš "Kapko" pa vam bo obrazložil delovanje sistema. Vljudno vabljeni na www.rvk.si/animacije.