5. junij, Svetovni dan varstva okolja

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Svetovni dan varstva okolja obeležujemo 5. junija že vse od leta 1972, ko ga je razglasila OZN. Vse od takrat ZN vsako leto posvetijo ta dan in spremljajoče aktivnosti temi, povezani z okoljem – letos je ta tema namenjena gozdovom (Forests: Nature at your Service). S Svetovnim dnevom varstva okolja se sicer želi spodbuditi okoljsko zanimanje širše javnosti, sprožiti konstruktivno okoljsko debato in povečati ekološko ozaveščenost, ter v končni fazi tudi spodbuditi ljudi k okoljskim akcijam in okoljsko zavednemu vedenju. Tudi v Rižanskem vodovodu Koper se pridružujemo mednarodnemu okoljskemu dnevu, k varovanju okolja  in okolju prijaznemu ravnanju pa pozivamo tudi družbo, ki lahko s svojimi dejanji in spremembo mišljenja veliko pripomore k bolj trajnostnemu razvoju in čistejšemu okolju.