22. marec - svetovni dan voda

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Generalna skupščina Združenih narodov je 22. marec razglasila za svetovni dan voda.

 

Namen tega dne je opozoriti javnost, da je voda eden najpomembnejših in nenadomestljiv naravni vir, ki omogoča, ob nesmotrni rabi pa omejuje, življenje in razvoj človeka. Po priporočilu Združenih narodov in Svetovne meteorološke organizacije je letošnja tema dneva voda "Obvladovanje pomanjkanja vode".

Rižanski vodovod Koper ob tej priložnosti poziva odjemalce k pitju pitne vodo iz vodovoda z geslom "Voda iz pipe Rižanskega vodovoda Koper je dobra in zdrava voda.". Da bi tako bilo tudi v prihodnje, je potrebna skrb za varovanje vodnih virov.