22. marec - Svetovni dan voda

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Svetovni dan voda je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila v Riu de Janeriu leta 1992, namenjen pa je opozarjanju na pomen in vpliv na naše življenje in za izboljšanje našega odnosa do voda.

Letošnji svetovni dan voda je namenjen razpravi o vplivu čiste pitne vode na zdravje ljudi. Poudarek je na pomenu kakovosti pitne vode, predvsem na izobraževanju o smotrni rabi pitne vode in zaščiti vodnih virov.